JĘZYK POLSKI

scenariusz lekcji:

Temat lekcji:

WOJCIECH MŁYNARSKI. BARD ULICY

Opracowanie: dr Mariusz Gradowski, konsultacja metodyczna Anna Równy

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa

Przedmiot: język polski

Czas trwania: 90 min, ale przy dokonanej przez nauczyciela selekcji treści z drugiej części zajęć –możliwe przeprowadzenie w 45 minut.

Cele lekcji:

Uczeń:

♫definiuje i analizuje pojęcie piosenki literackiej i odnosi je do świata własnych wartości;
♫poznaje wybrane przykłady twórczości Wojciecha Młynarskiego;
♫poznaje konteksty twórczości Wojciecha Młynarskiego, odnosząc je do świata współczesnych i własnych wartości;
♫doskonali umiejętność pracy w grupie oraz kompetencje społeczne i emocjonalne;
♫ćwiczy umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
♫dostrzega w piosence literackiej, jako tekście kultury, źródło wiedzy o historii i inspiracje do refleksji o współczesności.

 

Powiązanie z podstawą programową:

Język polski. Lektura obowiązkowa: powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

wideowykład:

Materiał stanowi uzupełnienie lekcji
Tytuł: Dźwięki piosenki, czyli o muzyce i słowach
Ekspert: dr Mariusz Gradowski

Pomysłodawczyni i koordynatorka: Marlena Wieczorek
Rejestracja i montaż: Mateusz Stanuszek
Głos MEAFONA: Michał Klawiter
Projekt MEAFONA: Stanisław Maciejewski
Animacja MEAFONA: Paweł Okoński
Muzyka: Jędrzej Rumiński

playlista do zajęć:

Ekspert

dr Mariusz Gradowski

Muzykolog i kulturoznawca, absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW (2004, Człowiek, transcendencja i sztuka dźwięków. Próba antropologii muzyki) oraz Instytutu Muzykologii UW (2006, Twórczość zespołu The Doors). W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. Style i gatunki polskiej muzyki młodzieżowej w latach 1957-1973. Studiował muzykologię na Uniwersytecie w Kopenhadze. Od 2005 r. wykłada w Instytucie Muzykologii, gdzie od 2015 r. pracuje na stanowisku adiunkta. Interesuje się antropologią muzyki oraz szeroko rozumianą muzyką popularną, krytyką muzyczną i muzyką w mediach. Obok pracy naukowej zajmuje się popularyzacją muzyki jazzowej i filmowej na antenie Programu 2 Polskiego Radia (audycje Muzyka w kadrze oraz Śpiewnik jazzowy).