GEOGRAFIA

scenariusz lekcji:

TRADYCJE MUZYCZNE

Opracowanie: dr Ewelina Grygier, konsultacja metodyczna Anna Równy

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa

Przedmiot: geografia

Czas trwania:90 min

Cele lekcji:

Uczeń:

♫definiuje i analizuje pojęcie muzyki tradycyjnej;
♫poznaje wybrane przykłady instrumentów tradycyjnych;
♫poznaje konteksty zmian zachodzących w tradycji, związanych z historią i polityką;
♫doskonali umiejętność pracy w grupie oraz kompetencje społeczne i emocjonalne;
♫ćwiczy umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

 

Powiązanie z podstawą programową:

Geografia. Wykorzystanie potencjału edukacyjnego geografii m.in. w zakresie walorów poznawczych oraz kształcących. Uwzględniono także podejście humanistyczne w geografii, podkreślające aspekty odkrywania i rozumienia przez człowieka środowiska jego życia.

wideowykład:

Materiał stanowi uzupełnienie lekcji
TYTUŁ: „Szlaki tradycji muzycznych”
EKSPERT: dr Ewelina Grygier

Pomysłodawczyni i koordynatorka: Marlena Wieczorek
Rejestracja i montaż: Mateusz Stanuszek
Głos MEAFONA: Michał Klawiter
Projekt MEAFONA: Stanisław Maciejewski
Animacja MEAFONA: Paweł Okoński
Muzyka: Jędrzej Rumiński

playlista do zajęć:

Ekspert

dr Ewelina Grygier

Muzyk i etnomuzykolog.  Absolwentka Muzykologii oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, a także Studium Doktoranckiego IS PAN. Studiowała w Poznaniu (UAM), Warszawie (UW) oraz w ramach stypendium Socrtates-Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (UW). W lutym 2021 roku obroniła rozprawę doktorską Artysta, performer, żebrak. Zjawisko muzykowania ulicznego w Polsce w XXI wieku w świetle teorii performansu, napisaną pod kierunkiem prof. Ewy Dahlig-Turek. Regularnie publikuje na łamach „Ruchu Muzycznego” (stała współpraca od 2014 roku) oraz w „Piśmie Folkowym” (autorska rubryka „Etnolektura”). Dla Instytutu Muzyki i Tańca tworzy blog „Tradycje Muzyczne”. Prowadzi także działalność edukacyjną w zakresie wykonawstwa muzyki tradycyjnej, m.in. w latach 2012-2016 podczas Trad Music Workshop w Lockenhaus w Austrii oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu etnomuzykologii (Studium Podyplomowe IS PAN, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina). Jest członkinią międzynarodowej grupy badawczej poświęconej muzyce ulicy oraz Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, w którym pełni funkcję sekretarza.