HISTORIA

scenariusz lekcji:

Temat lekcji:

KOMPOZYTORZY-EMIGRANCI W EPOCE STALINIZMU. WIERNI SOBIE

Opracowanie: Anna Karpowicz, konsultacja metodyczna Anna Równy

Grupa wiekowa: klasy 7-8 szkoły podstawowej

Przedmiot: historia

Czas trwania: 45min

Cele lekcji:

Uczeń:

♫definiuje i analizuje pojęcie cenzury oraz propagandy i odnosi je do świata własnych wartości;
♫poznaje życie i twórczość kompozytorów-emigrantów Andrzeja Panufnika i Romana Palestra;
♫ćwiczy umiejętność odnoszenia analizowanych wydarzeń historycznych do aktualnych zjawisk politycznych i społecznych na świecie;
♫doskonali umiejętność pracy w grupie oraz kompetencje społeczne i emocjonalne;
♫dostrzega w muzyce poważnej źródło wiedzy o historii i inspirację do refleksji o otaczającym go świecie.

 

Powiązanie z podstawą programową

Historia. Stalinizm w Polsce i jego skutki. Uczeń przedstawia przemiany ustrojowe, gospodarczo-społeczne i kulturowe w okresie stalinizmu.

wideowykład:

Materiał stanowi uzupełnienie lekcji
TYTUŁ: „Kompozytorzy, stalinizm i emigracja”
EKSPERT: Anna Karpowicz

Pomysłodawczyni i koordynatorka: Marlena Wieczorek
Rejestracja i montaż: Mateusz Stanuszek
Głos MEAFONA: Michał Klawiter
Projekt MEAFONA: Stanisław Maciejewski
Animacja MEAFONA: Paweł Okoński
Muzyka: Jędrzej Rumiński

playlista do zajęć:

Ekspert

Anna Karpowicz

Flecistka, aktywistka i kuratorka. Urodzona w Warszawie, studiowała w Łodzi i Detmold. W latach 1999–2015 nagradzana na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. W latach 2006–08 członkini European Union Youth Orchestra. W 2013 r. założyła kooperatywę muzyczną Hashtag Ensemble; zespół występuje na większości festiwali nowej muzyki w Polsce. Inicjowała szereg koncertów i festiwali, w tym WarszeMuzik, w ramach którego na podwórkach kamienic-ostańców getta warszawskiego grane są utwory kameralne kompozytorów – Żydów polskich. Jako solistka w swoim repertuarze kładzie szczególny nacisk na muzykę XX i XXI w. Angażuje się też w promocję twórczości kobiet.