MATEMATYKA

scenariusz lekcji:

Temat lekcji: 

PRZYPADEK W MUZYCE


Opracowanie
: dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW, konsultacja metodyczna Anna Równy

Grupa wiekowa: klasy 7-8 szkoły podstawowej

Przedmiot: matematyka

Czas trwania: 45 min

Cele lekcji:

Uczeń:

♫poznaje matematyczne konteksty twórczości muzycznej;
♫ćwiczy umiejętność przeprowadzania doświadczeń losowych, analizuje i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń losowych;

♫doskonali umiejętność pracy w grupie oraz kompetencje społeczne i emocjonalne.

Powiązanie z podstawą programową:

Matematyka. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Rachunek prawdopodobieństwa.

wideowykład:

Materiał stanowi uzupełnienie lekcji
TYTUŁ: „Muzyczne kalkulacje”
EKSPERT: dr hab. prof. UW Iwona Lindstedt

Pomysłodawczyni i koordynatorka: Marlena Wieczorek
Rejestracja i montaż: Mateusz Stanuszek
Głos MEAFONA: Michał Klawiter
Projekt MEAFONA: Stanisław Maciejewski
Animacja MEAFONA: Paweł Okoński
Muzyka: Jędrzej Rumiński

playlista do zajęć:

Ekspert

dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW

Muzykolog, od 1998 roku pracownik naukowy Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego. Opublikowała m.in. książki pt. Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Lublin 2001) i Sonorystyka w twórczości kompozytorów Polskich XX wieku (Warszawa 2010) oraz szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Ruchu Muzycznym” i „Glissandzie”. Od 2016 roku jest redaktor naczelną czasopisma „Polski Rocznik Muzykologiczny”. Od 2012 roku zaangażowana w szereg przedsięwzięć promujących twórczość muzyczną XX i XXI wieku i zrealizowanych w Internecie m.in. dla Związku Kompozytorów Polskich (www.baird.polmic.pl, www.sikorski.polmic.pl, www.serocki.polmic.pl) i Narodowego Instytutu Audiowizualnego (redaktor naczelna kolekcji muzycznych zamieszczonych na www.ninateka.pl). W 2014 roku otrzymała Nagrodę Honorową ZKP za upowszechnianie wiedzy o muzyce współczesnej – zwłaszcza polskiej.