WOS

scenariusz lekcji:

Temat lekcji:

SUBKULTURY I ICH MUZYKA

Opracowanie: dr Andrzej Mądro, konsultacja metodyczna Anna Równy

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Czas trwania: 90 min

Cele lekcji:

Uczeń:

♫definiuje i analizuje pojęcie subkultury i kontrkultury oraz odnosi je do świata własnych wartości i tożsamości;
♫potrafi wymienić i opisać historyczne i współczesne subkultury młodzieżowe;
♫charakteryzuje wizję rzeczywistości różnych subkultur i analizuje słabe i mocne strony tej wizji;
♫poznaje reprezentatywne przykłady muzyczne związanej z różnymi subkulturami;
♫poznaje konteksty powstania historycznych subkultur, odnosząc je do świata współczesnych i własnych wartości;
♫doskonali umiejętność pracy w grupie oraz kompetencje społeczne i emocjonalne;
♫ćwiczy umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji;

♫dostrzega alternatywne źródła wiedzy o historii i inspiracje do refleksji o współczesności i własnej tożsamości.

Powiązanie z podstawą programową: 

Wiedza o społeczeństwie. Różnorodność kulturowa. Uczeń przedstawia subkultury; charakteryzuje wizję rzeczywistości jednej z nich i analizuje słabe i mocne strony tej wizji.

wideowykład:

Materiał stanowi uzupełnienie lekcji
TYTUŁ: „Subkultury: muzyka, bunt i styl życia”
EKSPERT: prof. dr hab. Waldemar Kuligowski 

Pomysłodawczyni i koordynatorka: Marlena Wieczorek
Rejestracja i montaż: Mateusz Stanuszek
Głos MEAFONA: Michał Klawiter
Projekt MEAFONA: Stanisław Maciejewski
Animacja MEAFONA: Paweł Okoński
Muzyka: Jędrzej Rumiński

playlista do zajęć:

Ekspert

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną. Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Prowadził badania muzyki i festiwali muzycznych w Polsce, Niemczech, Albanii, Węgrzech i Serbii. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”. 

dr Andrzej Mądro (Opracowanie)

teoretyk muzyki; absolwent, a obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań naukowych mieści się muzyka XX i XXI wieku, zwłaszcza ta znajdująca miejsce na gatunkowych i estetycznych pograniczach sztuki: elektroakustyczna, progresywna (od rocka do djentu) oraz jazz. Autor monografii Muzyka a nowe media, za którą otrzymał Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta nadawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (2017) oraz rekomendację i Nagrodę Publiczności za najlepszą książkę o muzyce wydaną w roku 2017 w Konkursie Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA” (Fundacja MEAKULTURA, 2018). W roku 2019 otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.