Scenariusze

Stworzyliśmy 5 scenariuszy lekcji dla klas 4-7

Zawierają one ciekawe przykłady muzyczne, poszerzające muzyczną wiedzę uczniów; karty pracy czy przykłady sugerowanych prac domowych. Jeden z nich to scenariusz wzorcowy, na bazie którego zbudować można własne, ciekawe scenariusze. Wśród metod pracy znalazły się m.in.: praca indywidualna, w grupach, z całą klasą, burza mózgów, tworzenie listy skojarzeń, praca z fiszkami, formułowanie odpowiedzi oraz analizowanie danych ćwiczenie przekazywania nabytych informacji, technika sketchnotingu i inne.

ZESPOŁY WYKONAWCZE

Temat lekcji: Zespoły wykonawcze
Czas realizacji tematu: 45 min.

Cele lekcji
Uczeń:
⦁ poznaje i wymienia nazwy różnych instrumentów;
⦁ poznaje różne zespoły wykonawcze;
⦁ słucha uważnie i analizuje słyszaną muzykę;
⦁ formułuje odpowiedzi na zadane pytania.

Metody i formy pracy
⦁ praca z fiszkami;
⦁ praca z całą klasą;
⦁ pogadanka;
⦁ tworzenie listy skojarzeń;
⦁ formułowanie odpowiedzi.

Środki pomocnicze i dydaktyczne
⦁ fiszki z instrumentami;
⦁ wydrukowane załączniki;
⦁ komputer/rzutnik.

Drogi Nauczycielu, w scenariuszu zawarte są wybrane przykłady muzyczne, jeśli masz lepsze – inne, podobne, równie ciekawe – skorzystaj!

Scenariusz klasa 4 okładka
Scenariusz klasa 5 okładka

AMBASADOROWIE INSTRUMENTÓW

Temat lekcji: Ambasadorowie instrumentów
Czas realizacji tematu: 90 min.

Cele lekcji
Uczeń:
⦁ dowiaduje się na czym polega rola ambasadora;
⦁ poznaje ambasadorów różnych instrumentów;
⦁ doskonali umiejętności komunikacyjne i pracę w grupach;
⦁ formułuje odpowiedzi na zadane pytania.


Metody i formy pracy

⦁ praca w grupach, z całą klasą;
⦁ pogadanka;
⦁ burza mózgów;
⦁ lapbook;
⦁ praca z fiszkami;
⦁ formułowanie odpowiedzi;
⦁ analizowanie danych;
⦁ ćwiczenie przekazywania nabytych informacji.

Środki pomocnicze i dydaktyczne

⦁ karty z instrumentami;
⦁ wydrukowane załączniki;
⦁ komputer/rzutnik.

Drogi Nauczycielu – w scenariuszu zawarte są wybrane przykłady muzyczne, jeśli masz inne, lepsze,
podobne, równie ciekawe – skorzystaj!

RODZINY INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Temat lekcji: Rodziny instrumentów muzycznych
Czas realizacji tematu: 45 min.

Cele lekcji
Uczeń:
⦁ dzieli się własnymi refleksjami, odczuciami, spostrzeżeniami po wysłuchaniu utworów (instrumentów);
⦁ poznaje klasyfikację instrumentów;
⦁ poznaje i wymienia nazwy różnych instrumentów;
⦁ poznaje budowę instrumentów;
⦁ doskonali umiejętności komunikacyjne i pracę w grupach;
⦁ słucha uważnie i analizuje słyszaną muzykę;
⦁ formułuje odpowiedzi na zadane pytania.


Metody i formy pracy

⦁ praca indywidualna, w grupach, z całą klasą;
⦁ pogadanka;
⦁ burza mózgów;
⦁ tworzenie listy skojarzeń;
⦁ praca z fiszkami;
⦁ formułowanie odpowiedzi;
⦁ analizowanie danych;
⦁ ćwiczenie przekazywania nabytych informacji.

Środki dydaktyczne

⦁ karty z instrumentami;
⦁ wydrukowane załączniki;
⦁ tablica/flipchart;
⦁ kreda/ markery;
⦁ komputer/rzutnik.

Drogi Nauczycielu – w scenariuszu zawarte są wybrane przykłady muzyczne, jeśli masz inne, lepsze,
podobne, równie ciekawe – skorzystaj!

Scenariusz klasa 6 okładka

NIETYPOWE INSTRUMENTY

Temat lekcji: Nietypowe instrumenty
Czas realizacji tematu: 45 lub 90 minut

Cele lekcji

Główny cel
Uczeń poznaje nietypowe, mało znane i nieoczywiste instrumenty muzyczne – są to: portatyw, surdynka, katarynka, theremin oraz harmonika szklana.


Cele szczegółowe
Uczeń:
⦁ wymienia nazwy różnych instrumentów;
⦁ poznaje i utrwala podział na grupy instrumentów muzycznych;
⦁ dzieli się własnymi refleksjami, odczuciami, spostrzeżeniami po wysłuchaniu utworów (instrumentów);
⦁ określa kontekst i sposób funkcjonowania instrumentów (solowe, orkiestrowe, występujące w przestrzeni publicznej, historyczne, salonowe, służące jako pomoc dla nauczycieli etc.);
⦁ doskonali umiejętności komunikacyjne i pracę w grupach;
⦁ słucha uważnie i analizuje słyszaną muzykę;
⦁ formułuje odpowiedzi na zadane pytania.


Metody i formy pracy
⦁ praca w grupach;
⦁ burza mózgów;
⦁ praca z kartą pracy;
⦁ analizowanie danych.

Środki pomocnicze i dydaktyczne
⦁ karty z instrumentami;
⦁ wydrukowane załączniki;
⦁ tablica/flipchart;
⦁ kreda/ markery;
⦁ materiały audiowizualne (Internet)

Drogi Nauczycielu – w scenariuszu zawarte są wybrane przykłady muzyczne, jeśli masz inne, lepsze,
podobne, równie ciekawe – skorzystaj!

SCENARIUSZ WZORCOWY

Schemat scenariusza lekcji z wykorzystaniem kart z instrumentami muzycznymi

Cele lekcji
Uczeń:

 • poznaje różne instrumenty muzyczne;
 • poznaje podział instrumentów na poszczególne grupy (aerofony, chordofony, membranofony, idiofony);
 • dyskutuje na temat różnic w brzmieniach i budowie poszczególnych instrumentów;
 • dzieli się własnymi refleksjami, odczuciami, spostrzeżeniami dotyczącymi konkretnych instrumentów po obejrzeniu zdjęć i wysłuchaniu nagrań;
 • analizuje różnice między instrumentami;
 • doskonali umiejętności komunikacyjne i pracę w grupach;
 • formułuje odpowiedzi na zadane pytania.

 

Metody i formy pracy

 • praca indywidualna, w grupach, z całą klasą,
 • pogadanka,
 • burza mózgów,
 • praca z kartą pracy,
 • lapbook,
 • formułowanie odpowiedzi,
 • analizowanie danych.

 

Środki dydaktyczne

 • karty z instrumentami,
 • wydrukowane załączniki,
 • tablica/flipchart,
 • kreda/ markery.