save the music dla edukacji

o projekcie

POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze “KSZTAŁCENIE”. Projekt w ramach kampanii społecznej Save the Music Fundacji MEAKULTURA został doceniony przez grono ekspertów i otrzymał dofinansowanie na opracowanie modelu innowacji składającego się z narzędzi, które pozwolą w sposób atrakcyjny włączyć zagadnienia muzyczne do nauczania innych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych oraz wyższych klasach szkoły podstawowej (w których na ogół nie ma muzyki w siatce godzin).

  • O PROJEKCIE

    POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze “KSZTAŁCENIE”. Projekt w ramach kampanii społecznej Save the Music Fundacji MEAKULTURA został doceniony przez grono ekspertów i otrzymał dofinansowanie na opracowanie modelu innowacji składającego się z narzędzi, które pozwolą w sposób atrakcyjny włączyć zagadnienia muzyczne do nauczania innych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych oraz wyższych klasach szkoły podstawowej (w których na ogół nie ma muzyki w siatce godzin).

    O PROJEKCIE

PRZEDMIOTY

fundacja
meakultura

Wierzymy, że dobra muzyka powstaje z pasji, dlatego celem Fundacji jest tę pasję pobudzać, wspierać i promować. Fundację MEAKULTURA tworzą ludzie z różnych środowisk, których łączy miłość do muzyki i chęć jej promowania na wielorakich płaszczyznach w jak najbardziej oryginalny, ale też profesjonalny sposób. Podstawę naszych działań tworzy triada „Muzyka-Edukacja-Artyści” i to wokół niej wyznaczamy sobie kolejne cele, jak między innymi: promocja wartościowej muzyki różnych gatunków, działalność koncertowa i wydawnicza, realizacja projektów edukacyjnych, wspieranie profesjonalnego dziennikarstwa muzycznego, a także działań naukowców, twórców, wykonawców, producentów i festiwali (godnych uwagi ze względu na wysoką jakość artystyczną).

kampania społeczna
save the music

Kampania społeczna Save the Music zmienia świat na lepsze dzięki muzyce. W ramach kampanii organizowane są, m.in.: wydarzenia kulturalne, działania wydawnicze, edukacyjne (w tym wprowadzane innowacyjne rozwiązania metodyczne dla szkół), a także komunikacyjne, polegające na pokazywaniu istotnej i wielowymiarowej roli muzyki w życiu człowieka. Save the Music to również inkubator działań twórczych, dzięki któremu powstają oryginalne prace artystyczne, eksperckie video wykłady, a nawet kolekcja ubrań. Wreszcie, to wsparcie wybitnych artystów i ich dzieł (bez względu na gatunek).

eksperci:

twórcy:

Diagnoza problemu

Muzyka jest ważna nie tylko jako element wszechstronnego wykształcenia, ma ona również wpływ na zdrowie psychofizyczne człowieka oraz zachodzące w jego mózgu procesy neuronalne. Wspiera ona rozwój intelektualny i społeczny, a także rozwija kreatywność. Rozwój muzyczny wpływa bezpośrednio na kompetencje poznawcze i proces przyswajania wiedzy, a brak wsparcia tej części edukacji jest równoznaczny z blokowaniem potencjału intelektualnego ucznia. Młody człowiek ma prawo do edukacji muzycznej, kontaktu ze sztuką i muzyką na równi z nauką języka i matematyki! Muzyka jako dziedzina edukacji formalnej nie jest traktowana odpowiednio poważnie, co ma znaczący wpływ na całościowy efekt kształcenia i wychowania młodych ludzi. Projekt „Save the Music dla edukacji” odpowiada na zaniedbania systemu edukacji, stanowiąc pomoc dla nauczycieli i edukatorów. Innowacja stworzona została przez ekspertów w swojej dziedzinie, a problematyka poruszana jest w sposób interdyscyplinarny i atrakcyjny dla odbiorcy.

rekomendacje

Metodyk projektu
Metodyk projektu
Czytaj więcej
Jestem pod wielkim wrażeniem efektów pracy autorów. Scenariusze są innowacyjne, inspirujące i nieszablonowe. Materiały audiowizualne przygotowano w taki sposób, że zainteresują zarówno młodszego, jak i starszego użytkownika. Nie tylko melomana, ale i zwyczajnego odbiorcę muzyki.
Nauczyciel
Nauczyciel
Czytaj więcej
Odbiór innowacji bardzo pozytywny. Moim zdaniem uczniowie stanowczo pogłębili swoją wiedzę.
Nauczyciel
Nauczyciel
Czytaj więcej
Bardzo ciekawe i niewątpliwie potrzebne. Przyznam się też ze wstydem, że sam jako historyk obszary emigracji kompozytorów w dobie komunizmu widziałem raczej jako „terra incognita”. Z przyjemnością wprowadzę tego typu zajęcia.
Uczeń
Uczeń
Czytaj więcej
Wszystko było super interesujące!
Ekspert
Ekspert
Czytaj więcej
Bardzo dobrze przygotowany metodycznie i merytorycznie materiał. (...) Gratuluję zespołowi za wykonaną pracę!
Nauczyciel
Nauczyciel
Czytaj więcej
Uważam muzykę za integralny i fundamentalny element szkolnej edukacji.
Poprzedni
Następny