save the music dla edukacji

o projekcie

POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze “KSZTAŁCENIE”. Projekt w ramach kampanii społecznej Save the Music Fundacji MEAKULTURA został doceniony przez grono ekspertów i otrzymał dofinansowanie na opracowanie modelu innowacji składającego się z narzędzi, które pozwolą w sposób atrakcyjny włączyć zagadnienia muzyczne do nauczania innych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych oraz wyższych klasach szkoły podstawowej (w których na ogół nie ma muzyki w siatce godzin).

  • O PROJEKCIE

    POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze “KSZTAŁCENIE”. Projekt w ramach kampanii społecznej Save the Music Fundacji MEAKULTURA został doceniony przez grono ekspertów i otrzymał dofinansowanie na opracowanie modelu innowacji składającego się z narzędzi, które pozwolą w sposób atrakcyjny włączyć zagadnienia muzyczne do nauczania innych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych oraz wyższych klasach szkoły podstawowej (w których na ogół nie ma muzyki w siatce godzin).

    O PROJEKCIE

PRZEDMIOTY

fundacja
meakultura

Wierzymy, że dobra muzyka powstaje z pasji, dlatego celem Fundacji jest tę pasję pobudzać, wspierać i promować. Fundację MEAKULTURA tworzą ludzie z różnych środowisk, których łączy miłość do muzyki i chęć jej promowania na wielorakich płaszczyznach w jak najbardziej oryginalny, ale też profesjonalny sposób. Podstawę naszych działań tworzy triada „Muzyka-Edukacja-Artyści” i to wokół niej wyznaczamy sobie kolejne cele, jak między innymi: promocja wartościowej muzyki różnych gatunków, działalność koncertowa i wydawnicza, realizacja projektów edukacyjnych, wspieranie profesjonalnego dziennikarstwa muzycznego, a także działań naukowców, twórców, wykonawców, producentów i festiwali (godnych uwagi ze względu na wysoką jakość artystyczną).

kampania społeczna
save the music

Kampania społeczna Save the Music zmienia świat na lepsze dzięki muzyce. W ramach kampanii organizowane są, m.in.: wydarzenia kulturalne, działania wydawnicze, edukacyjne (w tym wprowadzane innowacyjne rozwiązania metodyczne dla szkół), a także komunikacyjne, polegające na pokazywaniu istotnej i wielowymiarowej roli muzyki w życiu człowieka. Save the Music to również inkubator działań twórczych, dzięki któremu powstają oryginalne prace artystyczne, eksperckie video wykłady, a nawet kolekcja ubrań. Wreszcie, to wsparcie wybitnych artystów i ich dzieł (bez względu na gatunek).

eksperci:

twórcy:

Diagnoza problemu

Muzyka jest ważna nie tylko jako element wszechstronnego wykształcenia, ma ona również wpływ na zdrowie psychofizyczne człowieka oraz zachodzące w jego mózgu procesy neuronalne. Wspiera ona rozwój intelektualny i społeczny, a także rozwija kreatywność. Rozwój muzyczny wpływa bezpośrednio na kompetencje poznawcze i proces przyswajania wiedzy, a brak wsparcia tej części edukacji jest równoznaczny z blokowaniem potencjału intelektualnego ucznia. Młody człowiek ma prawo do edukacji muzycznej, kontaktu ze sztuką i muzyką na równi z nauką języka i matematyki! Muzyka jako dziedzina edukacji formalnej nie jest traktowana odpowiednio poważnie, co ma znaczący wpływ na całościowy efekt kształcenia i wychowania młodych ludzi. Projekt „Save the Music dla edukacji” odpowiada na zaniedbania systemu edukacji, stanowiąc pomoc dla nauczycieli i edukatorów. Innowacja stworzona została przez ekspertów w swojej dziedzinie, a problematyka poruszana jest w sposób interdyscyplinarny i atrakcyjny dla odbiorcy.

KONKURS

Konkurs Muzyka ukryta w przedmiotach

Fundacja MEAKULTURA oraz Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zapraszają nauczycieli oraz wykładowców akademickich do udziału w I. Konkursie na scenariusze lekcji pt. „Muzyka ukryta w przedmiotach”.

Celem Konkursu jest przygotowanie autorskiego i innowacyjnego scenariusza lekcji oraz wideo dla szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych dotyczących szeroko rozumianych zagadnień muzycznych w oparciu o podstawę programową.

W ramach Pracy Konkursowej uczestnik winien przygotować:
a) scenariusz lekcji dla uczniów klas szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych, zgodnie z „Wzorcem scenariusza lekcji”, który można znaleźć pod adresem:
https://edukacja.savethemusic.eu/ lub https://popojutrze2.pl/muzyka-rowna-matematyce/
b) nagranie audiowizualne (wideo) mające postać wykładu dla uczniów klas szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych dotycząc ego wybranego przez uczestnika zagadnienia muzycznego.

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest kwota 2.000,00 zł, zaś nagrodą dla wyróżnionego uczestnika jest kwota 1.000,00 zł.

Formularz zgłoszenia oraz Prace Konkursowe można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r. na adres: mateusz.torzecki@muzeumpiosenki.pl

Szczegóły dostępne w regulaminie Konkursu w załączniku.

Karta zgłoszenia i informacja RODO [pdf]

Muzyka ukryta w przedmiotach – regulamin [pdf]

JURY KONKURSU

rekomendacje

Metodyk projektu
Metodyk projektu
Czytaj więcej
Jestem pod wielkim wrażeniem efektów pracy autorów. Scenariusze są innowacyjne, inspirujące i nieszablonowe. Materiały audiowizualne przygotowano w taki sposób, że zainteresują zarówno młodszego, jak i starszego użytkownika. Nie tylko melomana, ale i zwyczajnego odbiorcę muzyki.
Nauczyciel
Nauczyciel
Czytaj więcej
Odbiór innowacji bardzo pozytywny. Moim zdaniem uczniowie stanowczo pogłębili swoją wiedzę.
Nauczyciel
Nauczyciel
Czytaj więcej
Bardzo ciekawe i niewątpliwie potrzebne. Przyznam się też ze wstydem, że sam jako historyk obszary emigracji kompozytorów w dobie komunizmu widziałem raczej jako „terra incognita”. Z przyjemnością wprowadzę tego typu zajęcia.
Uczeń
Uczeń
Czytaj więcej
Wszystko było super interesujące!
Ekspert
Ekspert
Czytaj więcej
Bardzo dobrze przygotowany metodycznie i merytorycznie materiał. (...) Gratuluję zespołowi za wykonaną pracę!
Nauczyciel
Nauczyciel
Czytaj więcej
Uważam muzykę za integralny i fundamentalny element szkolnej edukacji.
Poprzedni
Następny